سخن اینجانب:
زر زیادی نزن فقط بخون

چرت و پرت های دختر بیکار

چرت و پرت های دختر بیکار

اگه حسین ما نبود،عشق اینهمه زیبا نبود/چیزی به اسم عاشقی تو سینه دنیا نبود

یک شب موقع برگشتن برگشتن از ده پدری، جای اینکه از جاده اصلی بیام یاد بابامبابا افتادم که می‌گفت: جاده قدیمی جاده بیابون  با صفا تره و از وسط جنگل جنگل رد میشه! ....
من احمق حرف بابام رو باور کردم عضبانی و پیچیدم تو خاکی. 20کیلومتر از جاده دور شده بودم که یهو ماشینم ماشینخاموش شد و هرکاری کردم روشن نمیشد.روشن
وسط جنگل، داره شب میشهشب ، نم بارون برف بارون هم گرفت.
اومدم بیرون یکمی با موتور ور رفتم دیدم نه میبینمچرت ، نه از موتور ماشین سر در میارم!!خنگ
راه افتادم تو دل جنگل،جنگل راست جاده خاکی رو گرفتم و مسیرم رو ادامه دادم.برگشتن دیگه بارون حسابی تند شده بود.برف بارون
با یه صدایی برگشتم،صدا دیدم یه ماشین خیلی آرام وبی صدا بغل دستم وایساد. خر من هم بی معطلی پریدم توش.خوشحال
اینقدر خیس شده بودم که به فکر اینکه توی ماشینو نیگا نگاه کنم هم نبودم.
وقتی روی صندلی عقب جا گرفتم،جا گرفتن سرم رو آوردم بالا واسه تشکر بالادیدم هیشکی پشت فرمون و صندلی جلو نیست!! ترس خیلی ترسیدم! ترس
داشتم به خودم میومدم چرت که ماشین یهو همونطور بی صدا راه افتاد.تعجب هنوز خودم رو جفت و جور نکرده بودم که تو یه نور رعدو برق رعد و برق دیدم یه پیچ جلومونه! تمام تنم یخ یخ کرده بود.
نمیتونستم حتی جیغ بکشم،حیران  ماشین هم همینطور داشت میرفت طرف دره. کمکتو لحظه‌های آخر خودم رو به خدا اینقدر نزدیک دیدم که بابا بزرگ بابابزرگ خدا بیامرزم اومد جلو چشمم.چشم
تو لحظه‌های آخر،اخر یه دست از بیرون پنجره،دست اومد تو و فرمون رو چرخوند ماشین به سمت جاده نفهمیدم چه مدت گذشت تا به خودم اومدم.خود
ولی هر دفعه که ماشین به سمت دره جاده بیابون یا کوه میرفت، یه دست دست میومد و فرمونماشین  رو میپیچوند.
از دور یه نوری رو دیدم و حتی یک ثانیه هم تردید به خودم راه ندادم. در رو باز کردم  در و خودم رو انداختم بیرون.خل و چل
اینقدر تند میدویدم دویدن که هوا کم آورده بودم.هوا دویدم به سمت آبادی که نور ازش میومد رفتم توی قهوه خونهقهوه و ولو شدم رو زمین بعد از اینکه به هوش اومدم جریان رو تعریف کردم،تعریف وقتی تموم شد، تا چند ثانیه همه ساکت بودندساکتساکتساکت
یهو در قهوه خونه باز شد و دو نفر دو نفر  خیسبرف بارون   اومدن تو، یکیشون داد زد:داد
ممد نیگا! نگاه  این همون احمقیهاحمق که وقتی ما داشتیم ماشینو هل میدادیم سوار شده بود!!!؟ماشین
خوب دیگه این داستان هم تموم شد نظر بده نظربعد مرخصی  مرخص چرت خنده دار


برچسب‌ها: داستان ترسناک, ماشین, دره و کوه, مسیر انحرافی, داستان طنز

دوشنبه 1393/03/12 , 15:37 نظر برای ارسال ماجرای فوق‌العاده ترسناک (فقط باجنبه ها بخونن)

فامیل دور

فامیل دور: اینایی که میگن پول خوشبختی نمیاره. آقا بیاید و منو بدبخت کنید.

اینقدر بهم پول بدید تا به خاک سیاه بشینم. نامردم اگه اعتراضی کنم...........!!!


برچسب‌ها: فامیل دور, پول, خوشبختی, نامرد, خاک سیاه

چهارشنبه 1393/02/03 , 15:40 نظر برای ارسال فامیل دور...

زمانی که ما مدرسه میرفتیم چرت و پرت های دختر بیکار یه نوع املا بود به اسم “دیکــته پاتختــه ای” چرت و پرت های دختر بیکار توی زمان خودش چرت و پرت های دختر بیکار و در نوع خودش عذابی بود الیم! چرت و پرت های دختر بیکار برای کسی که می رفت پای تخته چرت و پرت های دختر بیکار تو مایه های اعدام در ملا عام بود چرت و پرت های دختر بیکار و برای همکلاسیا چیزی مصداق تفریحِ سالم ..!چرت و پرت های دختر بیکار
برچسب‌ها: دیکته پا تخته ای, مدرسه, تخته سیاه, اعدام در ملا عام, همکلاسی

پنجشنبه 1392/12/08 , 21:57 نظر برای ارسال دیکــته پاتختــه ای....

چرت و پرت های دختر بیکار

عزیزم شما نامحسوسی، روح که نیستی میخوای از میله ها رد شی! چرت و پرت هایدختر بیکار


برچسب‌ها: روح, رد شدن از میله, گارد ریل, پلیس نامحسوس

دوشنبه 1392/10/23 , 19:18 نظر برای ارسال روح...

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ چرت و پرت های دختر بیکار

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼچرت و پرت های دختر بیکار ﻣﺎﺭﮐﺎ  ﻭ ﺁ ﺍﺱچرت و پرت های دختر بیکار ﭼﺎﭖ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ چرت و پرت های دختر بیکار  ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ چرت و پرت های دختر بیکارﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ چرت و پرت های دختر بیکار ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺶ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : چرت و پرت های دختر بیکار

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺭﮐﺎ : ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ? ﻧﻈﺮﺕ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ?

ﻣﺴﯽ : ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ چرت و پرت های دختر بیکار ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ. چرت و پرت های دختر بیکار
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢچرت و پرت های دختر بیکار ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ چرت و پرت های دختر بیکار ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ .چرت و پرت های دختر بیکار

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺭﮐﺎ چرت و پرت های دختر بیکار : ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ? چرت و پرت های دختر بیکار

ﻣﺴﯽ : ﺧﺐ ﺑﻠﻪ . ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ .چرت و پرت های دختر بیکار  ﻭﻟﯽ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻡ چرت و پرت های دختر بیکار ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻋﻼﻗﻪ چرت و پرت های دختر بیکار ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻨﺪ. چرت و پرت های دختر بیکار

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﺩ: چرت و پرت های دختر بیکار

mechi : ajijam nalahat nachiyaaaa i love you boooch boooch  چرت و پرت های دختر بیکار   چرت و پرت های دختر بیکار   چرت و پرت های دختر بیکار  

ﻣﺴﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞچرت و پرت های دختر بیکار ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡچرت و پرت های دختر بیکار   ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ !! چرت و پرت های دختر بیکار ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ چرت و پرت های دختر بیکار ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!! چرت و پرت های دختر بیکار هااار هاااار هاااار چرت و پرت های دختر بیکار


برچسب‌ها: واکنش ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ به ایرانیان, ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ, فیس بوک ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ, توهین به ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ, ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ و فیس بوک و ایرانیان

یکشنبه 1392/09/24 , 21:39 نظر برای ارسال متاسفانه ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ

چرت و پرت های دختر بیکارتمامی حقوق مطالب، برای چرت و پرت های دختر بیکار محفوظ است.

چرت و پرت های دختر بیکار

چرت و پرت های دختر بیکار


❤چرت و پرت هاي دختر بيكار❤ - قالب حرفه ای بلاگفا - قالب ساز وبلاگ - طراحی قالب سایت - قالب وردپرس - قالب شیرترانیکس- قالب جوملا